Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raadsvergadering 22 november 2022

dinsdag 22 november 2022

21:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Burgemeester A.E.H. Baltus
Toelichting

Raadsvergadering 22 november 2022

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:11:33 - 00:12:23 - A.E.H. Baltus
  00:12:23 - 00:18:35 - A.E.H. Baltus
  00:18:35 - 00:18:43 - A.E.H. Baltus
  00:18:43 - 00:18:47 - J.J.P. van der Hoek
  00:18:47 - 00:18:58 - A.E.H. Baltus
  00:18:58 - 00:19:13 - J.W. Hijmissen
  00:19:13 - 00:19:24 - A.E.H. Baltus
  00:19:24 - 00:20:34 - D.A. Grimbergen
  00:20:34 - 00:20:37 - A.E.H. Baltus
  00:20:37 - 00:21:33 - R.A.F. Velstra
  00:21:33 - 00:21:36 - A.E.H. Baltus
  00:21:36 - 00:22:24 - R.A.F. Velstra
  00:22:24 - 00:22:26 - A.E.H. Baltus
  00:22:26 - 00:22:47 - R.A.F. Velstra
  00:22:47 - 00:22:50 - A.E.H. Baltus
  00:22:50 - 00:24:05 - J.J.P. van der Hoek
  00:24:05 - 00:24:18 - A.E.H. Baltus
  00:30:16 - 00:30:21 - A.E.H. Baltus
  00:30:21 - 00:30:39 - J.J.P. van der Hoek
  00:30:39 - 00:30:52 - A.E.H. Baltus
  00:30:52 - 00:31:01 - A.E.H. Baltus
  00:31:01 - 00:31:33 - M.M. Wijngaard
  00:31:33 - 00:32:54 - A.E.H. Baltus
  00:32:54 - 00:33:13 - J. Schoone
  00:33:13 - 00:35:10 - A.E.H. Baltus
 2. 00:33:37 - 00:35:10 - A.E.H. Baltus
 3. 00:33:48 - 00:35:10 - A.E.H. Baltus
  00:35:10 - 00:35:26 - A.E.M. Brunnmayer
  00:35:26 - 00:35:43 - A.E.H. Baltus
 4. 00:35:37 - 00:35:43 - A.E.H. Baltus
 5. 00:35:39 - 00:35:43 - A.E.H. Baltus
  00:35:43 - 00:36:25 - A. Wilcke
  00:36:25 - 00:36:28 - A.E.H. Baltus
  00:36:30 - 00:36:51 - D.A. Grimbergen
  00:36:53 - 00:37:10 - A.E.H. Baltus
  00:37:10 - 00:37:19 - Murat Aktan
  00:37:19 - 00:37:21 - A.E.H. Baltus
  00:37:21 - 00:37:25 - Murat Aktan
  00:37:25 - 00:37:32 - A.E.H. Baltus
  00:37:32 - 00:39:04 - Murat Aktan
  00:39:04 - 00:39:15 - A.E.H. Baltus
  00:39:15 - 00:39:22 - A. Messelink-Dijkstra
  00:39:23 - 00:39:58 - A.E.H. Baltus
 6. Technische vragen

  Onderwerp
  TV 305. Cofinanciering Mobiliteitsfonds eerste tranche Bereikbare Steden
  TV 305 CU Investeringen op een rij
  TV 305 SP Achterliggende stukken aanvraag mobiliteitsfonds
 7. Technische vragen

  Onderwerp
  TV 318 Reactie Huisvesting Porteum i.r.t. Internationale Schakel Klassen
 8. Ingekomen stukken

  Titel
  01. 20220929 - 220065059 Verzoek om steun voor een nationale burgerberaad drugs
  02. 20221004 - 220065617 Actief meedenken over Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (MinVROM)
  03. 20221005 - 220066003 BL M18 - Lager OZB-tarief (woningtarief) voor sportverenigingen - JL - geredigeerd
  04. 20221010 - 220066415 BRANDBRIEF het verbranden van afval in houtkachels, alles branders of vuurkorven
  05. 20221012 - 220066807 Motie vreemd aan de orde van de dag gemeente Zeewolde over Lelystad Airport
  06. 20221012 - 220066806 Omtrent aanvraag Tweede Coffeeshop - geredigeerd
  07. 20221012 - 220066762 Brief m.b.t. APV Lelystad
  08. 20221013 - 220066935 vaststelling ICL-bijdrage over het jaar 2021 en voorschot 2022
  09. 20221020 - 220067863 Brief-fracties_gebouw-18okt2022_Geredigeerd
  10. 20221021 - 220068142 jeugdzorg Lelystad geanonimiseerd
  11. 20221012 - 220066949 Gemeenschappelijk Toezichtkader Gemeenschappelijke Regelingen 2022 (GTK GR-en 2022) GTK
  12. 20221020 - 220067958 Uitvoering van de MRA Agenda -Definitieve Meerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam
  13. 20221024 - 220068321 Herhaald verzoek mbt werkzaamheden Sportpark Schouw - geanonimiseerd
  14. 20221025 - 220068487 geen HBO in Lelystad - geanonimiseerd
  15. 20221021 - 220069247 Aandacht voor zaak Handhaving Arenosa B.V._Geredigeerd
  16. 20221028 - 220069288 Voorgenomen (correctie) prijsindexatie huishoudelijke ondersteuning 2022 en 2023_Geredigeerd
  17. 20221028 - 220069412 uitnodiging orange the world 2022
  00:39:53 - 00:39:58 - A.E.H. Baltus
  00:39:58 - 00:40:34 - I. Brouwer-Vink
  00:40:34 - 00:40:36 - A.E.H. Baltus
  00:40:36 - 00:40:45 - J.W. Hijmissen
  00:40:45 - 00:41:57 - A.E.H. Baltus
 9. 00:41:11 - 00:41:57 - A.E.H. Baltus
  00:42:24 - 00:42:47 - A.E.H. Baltus
  00:43:02 - 00:43:32 - A.E.H. Baltus
  00:43:32 - 00:44:01 - A.E.H. Baltus
  00:44:01 - 00:45:05 - J. Schoone
 10. Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de concept Strategische Agenda Flevoland.
  2. De bijgevoegde reactie op de concept Strategische Agenda Flevoland vast te stellen.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de concept Strategische Agenda Flevoland.
  2. De bijgevoegde reactie op de concept Strategische Agenda Flevoland vast te stellen.

 11. Voorgesteld besluit

  1. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij het collegebesluit om de ‘Prestatieafspraken 2023-2027’ met Centrada-HVOB-Gemeente Lelystad, Woonzorg Nederland-Gemeente Lelystad en Harmonisch Wonen-Huurdersorganisatie-Gemeente Lelystad’ aan te gaan.

  Besluit

  1. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij het collegebesluit om de ‘Prestatieafspraken 2023-2027’ met Centrada-HVOB-Gemeente Lelystad, Woonzorg Nederland-Gemeente Lelystad en Harmonisch Wonen-Huurdersorganisatie-Gemeente Lelystad’ aan te gaan.
 12. Voorgesteld besluit

  1. De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022 vast te stellen en op grond hiervan, conform de investeringsbudgetten in de jaarschijven de volgende budgetten vrij te geven en op te nemen in de gemeentebegroting.
   Investeringen:

  Kosten:
  Jaar                          2022                  2023
  wonen                       € 17.023.711     € 11.130.246
  Werken (bedrijven)   € 18.654.688    € 8.121.926
  * bedragen zijn exclusief de kostenstijging en rente
  Opbrengsten:
  Jaar                            2022                2023
  wonen                       € 17.621.892     € 20.803.353
  Werken (bedrijven)    € 37.685.704    € 20.555.950
  * bedragen zijn exclusief inflatiecorrectie opbrengsten

  Begrote wijziging boekwaarde (saldo investeringen):
  Jaar                              2022                2023
  wonen                         € -598.181         € -9.673.107
  Werken (bedrijven)     € -19.031.016     € -12.434.024

  Besluit

  1. De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022 vast te stellen en op grond hiervan, conform de investeringsbudgetten in de jaarschijven de volgende budgetten vrij te geven en op te nemen in de gemeentebegroting.
   Investeringen:

  Kosten:
  Jaar                          2022                  2023
  wonen                       € 17.023.711     € 11.130.246
  Werken (bedrijven)   € 18.654.688    € 8.121.926
  * bedragen zijn exclusief de kostenstijging en rente
  Opbrengsten:
  Jaar                            2022                2023
  wonen                       € 17.621.892     € 20.803.353
  Werken (bedrijven)    € 37.685.704    € 20.555.950
  * bedragen zijn exclusief inflatiecorrectie opbrengsten

  Begrote wijziging boekwaarde (saldo investeringen):
  Jaar                              2022                2023
  wonen                         € -598.181         € -9.673.107
  Werken (bedrijven)     € -19.031.016     € -12.434.024

 13. Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan Hondsdraf 56 vast te stellen. Het bestemmingsplan bestaat uit, de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0995.BP00094-VG01 met de bijbehorende regels en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de basisregistratie grootschalige topografie d.d. 09-06-2021;
  2.  Geen exploitatieplan vast te stellen;

  Besluit

  1. Het bestemmingsplan Hondsdraf 56 vast te stellen. Het bestemmingsplan bestaat uit, de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0995.BP00094-VG01 met de bijbehorende regels en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de basisregistratie grootschalige topografie d.d. 09-06-2021;
  2.  Geen exploitatieplan vast te stellen;
 14. Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen een zienswijze over de begroting 2023 van de GR IJsselmeergroep uit te brengen.

  Besluit

  De raad voor te stellen een zienswijze over de begroting 2023 van de GR IJsselmeergroep uit te brengen.

 15. Voorgesteld besluit

  1. Het bij de Programmabegroting 2022-2025 voor 2022 beschikbaar gestelde investeringskrediet van € 400.000 te verhogen met € 108.095 ten behoeve van investeringen in de openbare ruimte met dekking uit de hiervoor van de ontwikkelaar ontvangen bijdrage.
  2. Het positieve saldo van de grondruiling € 513.557 voor € 398.094 toe te voegen aan het projectbudget ter dekking van een aantal gemeentelijke kosten en het restant €115.463 te storten in de algemene reserve.

  Besluit

  1. Het bij de Programmabegroting 2022-2025 voor 2022 beschikbaar gestelde investeringskrediet van € 400.000 te verhogen met € 108.095 ten behoeve van investeringen in de openbare ruimte met dekking uit de hiervoor van de ontwikkelaar ontvangen bijdrage.
  2. Het positieve saldo van de grondruiling € 513.557 voor € 398.094 toe te voegen aan het projectbudget ter dekking van een aantal gemeentelijke kosten en het restant €115.463 te storten in de algemene reserve.
 16. Resultaat stemming

 17. Resultaat stemming

 18. Resultaat stemming

 19. Besluit

  1. Kennis te nemen van het besluit van het college om op basis van het Ontwikkelingsplan Stationsgebied Lelystad een Stedenbouwkundig Voorlopig Ontwerp uit te werken voor de locatie Hanzepark;
  2. Een uitbreiding van het voorbereidingskrediet van €395.000 beschikbaar te stellen en dit als kosten van onderzoek en ontwikkeling te activeren onder de immateriële vaste activa;
  3. De voorbereidingskosten te zijner tijd ten laste te brengen van de vast te stellen grondexploitatie Stationsgebied West;
  4. Voor zover de voorbereidingskosten in de toekomst niet geheel aan de ontwikkeling kunnen worden toegerekend deze ten laste te brengen van het rekening-resultaat van dat boekjaar.

  Amendementen

  Titel
  335 A CDA Besluit Stationsgebied West - Raadsbesluiten leidend
 20. 00:44:01 - 00:45:05 - J. Schoone
  00:45:05 - 00:45:13 - A.E.H. Baltus
  00:45:13 - 00:45:14 - J. Schoone
  00:45:14 - 00:48:11 - A.E.H. Baltus
  00:48:11 - 00:48:24 - A.E.H. Baltus