Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Het College van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van de stad. Klik hier voor meer informatie over het College.

Een fractieassistent is door een fractie aangewezen om haar bij te staan in haar werk ten behoeve van de raad. Zij ondersteunen fracties dus in brede zin en wonen bijvoorbeeld raadsbijeenkomsten bij namens de fractie. Realiseert u zich echter dat de lijst met fractieassistenten aan verandering onderhevig is en dat deze lijst mogelijk achterloopt op de actualiteit.

De Gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Lelystad. De raad is het hoogste orgaan van de gemeente, bepaalt het beleid en controleert op de uitvoering daarvan. De Gemeenteraad van de gemeente Lelystad bestaat uit 37 raadsleden. Leest u verder voor de samenstelling van en de politieke partijen in de raad en de contactgegevens van raadsleden.

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Bij de raadsgriffie werken 7 mensen onder leiding van de Raadsgriffier, Lars Wieringa. De Raadsgriffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Als u in contact wilt komen met de gemeenteraad, dan kan dit via de griffie, zij helpen u graag verder. U kunt hen bereiken via griffie@lelystad.nl of bellen via 14-0320.