Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raadsvergadering 6 december 2022

dinsdag 6 december 2022

21:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Burgemeester A.E.H. Baltus
Toelichting

Raadsvergadering 6 december 2022

Uitzending

Agendapunten

 1. Besluitenlijsten en conclusieformulieren raadsbijeenkomsten

  Titel
  Besluitenlijst Raadsvergadering 1 en 15 november 2022
  Besluitenlijst Raadsvergadering 22 november 2022
  Conclusies en Besluiten BOB-sessies 22 november 2022
 2. Ingekomen stukken

  Titel
  1. 221118 - 220071441 - Jaarverslag Welstandscommissie Lelystad 2021
  2. 221121-220071475 - Brief inzake bruikleenovereenkomst golfbaan Flevoland_Geredigeerd
  3.221110 - 22007830 - verstrekken gegevens aan GBLT - geanonimiseerd
  4. 000010F9-20221118 - KLACHT Openbare Ruimte in Lelystad slecht opgeruimdonderhouden_Geredigeerd
 3. Voorgesteld besluit

  De door het college opgelegde geheimhouding op de informatienota (nummer 363) op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 tweede lid onder punt b. van de Wet open overheid (WOO) te bekrachtigen.

 4. Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het Economisch Perspectief Lelystad 2030 en de volgende sporen met bijbehorende opgaven vast te stellen met uitzondering van Vrijetijdseconomie:
   1.1 Inzet op basis op orde met opgaven die structureel aandacht vragen, zijnde Aantrekkelijke werklocaties, Inclusieve arbeidsmarkt, Versterken ondernemersklimaat, Regionale samenwerking en Aantrekkelijk centrum van de stad
   1.2 Inzet op specifieke thema’s die de komende jaren extra aandacht vragen omdat deze de ontwikkeling van de economie Lelystad zullen beïnvloeden, zijnde Uitbouwen en verzilveren propositie, Kansen op het gebied van transitiesectoren en Human Capital.
   1.3 Inzet op de kracht van Lelystad gericht op het uitbouwen van de economische pijlers van Lelystad, zijnde de op goederengerichte sectoren waaronder de maakindustrie en logistiek alsmede de vrijetijdseconomie.

  Amendementen

  Titel
  340 A. GL Circulaire economie als speerpunt