Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M.309.JL - Verhogen percentage bijstandsnorm voor energietoeslag

ID

441

Agendapunt
Raadsvergadering 2022 (4.a.10. 309. Wijziging Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Lelystad)
dinsdag 22 november 21:00 tot 23:00
Raadzaal
Titel

M.309.JL - Verhogen percentage bijstandsnorm voor energietoeslag

Status

Ingetrokken

Indiener
  • Murat Aktan
Mede-indieners
Partij(-en)
  • Fractie JongLelystad
Portefeuillehouder
Constaterende dat
  • Op 29 maart 2022 het college de beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 heeft vastgesteld;
  • Inmiddels de inflatie hoger is geworden en energieprijzen verder zijn gestegen;
Overwegende dat
  • Ons signalen bereiken van Lelystadse huishoudens die buiten de boot vallen voor de energietoeslag doordat hun inkomen net boven de 120% zit;
  • Veel gemeenten (Veenendaal, Zaanstad, Venray, … ) daarom voor het in aanmerking te nemen inkomen van 120% van de bijstandsnorm een hoger percentage hanteren of hebben opgehoogd.
Verzoekt

roept het college op

Dictum
  • Te onderzoeken of het in aanmerking te nemen inkomen van 120% van de bijstandsnorm naar respectievelijk 130%, 140% of 150% kan worden opgehoogd (en zo ja, in welke mate de energietoeslag dan gedeeltelijk/volledig uitbetaald kan worden);
  • Voor het einde van dit jaar met een voorstel hiervoor te komen.
Toelichting
Einddatum
Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)