Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Amendementen

335 A CDA Besluit Stationsgebied West - Raadsbesluiten leidend

ID

558

Agendapunt
Raadsvergadering 2022 (6.d. 335. Aanpak vervolg en aanvullend voorbereidingskrediet Stationsgebied West (onder voorbehoud van sessie Diversen))
dinsdag 22 november 21:00 tot 23:00
Raadzaal
Titel

335 A CDA Besluit Stationsgebied West - Raadsbesluiten leidend

Status

Ingetrokken

Indiener
  • Jelle Hijmissen
Mede-indieners
Partij(-en)
  • Fractie CDA
Portefeuillehouder
Te wijzigen voorgestelde besluit
  • Kennis te nemen van het besluit van het college om op basis van het Ontwikkelingsplan Stationsgebied Lelystad een Stedenbouwkundig Voorlopig Ontwerp uit te werken voor de locatie Hanzepark.
Verzoekt

aan te vullen met

Dictum
  • Leidend bij deze uitwerking zijn de kaders die op 8 juli 2021 door de raad zijn gesteld bij het besluit 192 ‘Ontwikkelingsplan en grondexploitatie Stationsgebied Lelystad’.
Toelichting
Bijlage(s)