Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Technische vragen

TV 305. Cofinanciering Mobiliteitsfonds eerste tranche Bereikbare Steden

ID

863

Datum vraag

7-10-2022

Onderwerp

TV 305. Cofinanciering Mobiliteitsfonds eerste tranche Bereikbare Steden

Agendapunt
Raadsvergadering 2022 (4.a.6. 305. Cofinanciering Mobiliteitsfonds eerste tranche Bereikbare Steden )
dinsdag 22 november 21:00 tot 23:00
Raadzaal
Raadsleden
  • Jelle Hijmissen
Fractie
  • Fractie CDA
Fractieassistent
Vraag

Twee vragen:

  1. T.a.v. het verleggen van de rotonde Rigastraat: Op welke wijze worden inwoners van het Hanzepark bij de wijzigingen van deze rotonde en waarom?

  2. Graag precies aangeven welke wijzigingen van het autoverkeer aan de Westzijde van het station is aangevraagd.

Antwoord

Antwoord 1
Vanzelfsprekend worden de bewoners van het Hanzepark tezamen met andere omwonenden en betrokkenen bij het proces rondom de aanpassing van de rotonde Rigastraat. Zie de toelichting hieronder.

Antwoord 2
In de aanvraag is een aantal mogelijkheden benoemd conform het eerdere ontwikkelplan. Over de precieze wijziging van het Autoverkeer (infrastructuur) is nog geen besluit genomen en hiervoor is ook geen precieze aanvraag gedaan. Zie toelichting hieronder

Toelichting

Toelichting op de twee antwoorden:

  1. Voor de Waaggarage wordt een nieuwe toegang gerealiseerd aan de westzijde van de garage. De huidige toegang komt te vervallen zodat die zijde, veld 4 / 5 / 6, ontwikkeld kan worden. Deze werkzaamheden zijn opgenomen binnen de grondexploitatie Theaterkwartier.
    De functie van de rotonde veranderd niet. Zoals aangegeven worden omwonenden en gebruikers vooraf en tijdens de werkzaamheden geïnformeerd. Het betreft geen grote wijziging. De hinder van de werkzaamheden zal zoveel als mogelijk beperkt proberen te worden.
  2. Ook bij dit antwoord geldt de toelichting dat de wijziging van de infrastructuur van het westelijke stationsgebied afhankelijk is van de studie naar de verkeersstructuur. De studie levert uitgangspunten op voor de uitwerking ontwerp. Deze studie wordt in 2023 afgerond en voorgelegd aan de gemeenteraad.
Datum antwoord

22-11-2022

Bijlage(s)