Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Technische vragen

TV 318 Reactie Huisvesting Porteum i.r.t. Internationale Schakel Klassen

ID

864

Datum vraag

7-10-2022

Onderwerp

TV 318 Reactie Huisvesting Porteum i.r.t. Internationale Schakel Klassen

Agendapunt
Raadsvergadering 2022 (4.a.14. 318. Reactie Huisvesting Porteum i.r.t. Internationale Schakel Klassen)
dinsdag 22 november 21:00 tot 23:00
Raadzaal
Raadsleden
  • Jelle Hijmissen
Fractie
  • Fractie CDA
Fractieassistent
Vraag

De huisvesting van Porteum is berekend op een toename van de huidige 3.400 leerlingen tot in
ieder geval 3.800 à 4.000, waarbij aanvullend een 10% speling moet kunnen worden opgevangen.

Kan worden aangegeven hoeveel kinderen de huisvesting volgens de SVOL nu kan hebben?
Als dit afwijkt van hetgeen eerder is berekend, graag aangeven waar dit verschil vandaan komt?
Als dit afwijkt ook graag aangeven hoeveel kinderen de huisvesting van Porteum volgens gemeente Lelystad kan hebben.

Antwoord

Antwoord 1
Volgens de SVOL heeft het Porteum met het huidige leerlingen haar maximale capaciteit bereikt onder de huidige omstandigheden. Dit aantal ligt rond de 3400 leerlingen.

Antwoord 2
Het college is van mening dat de oorzaak hiervan bij de SVOL zelf berust. In uitgebreide samenwerking tussen gemeente Lelystad en de SVOL is de nieuwbouw van het Porteum gebouwd cf. de uitgangspunten van het vernieuwde onderwijsconcept van de SVOL voor het Porteum.

Echter is gebleken dat de SVOL na oplevering niet conform dit nieuwe onderwijsconcept les is gaan geven. Hierdoor is een mismatch ontstaan tussen het ontwerp -welke in nauwe samenwerking met de SVOL is gemaakt- en de ruimtebehoefte bij klassikaal onderwijs.

Naar mening van het college heeft de gemeente ruimschoots voldaan aan het leveren van de benodigde onderwijsruimte zoals deze is overeengekomen voor aanvang nieuwbouw, volledig ingericht conform het programma van eisen.

Antwoord 3
Het college is van mening dat het aantal leerlingen waarvoor het Porteum gebouwd is ongewijzigd is ten opzichte van de besluitvorming door de raad.

Toelichting

Zie hierboven.

Datum antwoord

22-11-2022

Bijlage(s)